อาหารท้องถิ่นจังหวัด หนองคาย


เมี่ยงปลานิลเผา (เมี่ยงปลานิลน้ำโขง)


ความเป็นมา


เป็นธุรกิจสืบทอดกันมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี

ปราชญ์ผู้ให้ข้อมูล


ชื่อ หนุ่ย หาดคำ ข้อมูลติดต่อ บ้านหาดคำ ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เบอร์โทร 081-954-7238,081-9658667

อ่านเพิ่มเติม

กล้วยตาก (GI)


ความเป็นมา


เริ่มจากรุ่นคุณแม่ 30 กว่าปีที่แล้ว แล้วก็มีการพัฒนาสูตร และเทคนิคต่างๆในภายหลังจนเป็นกล้วยตากสังคมในปัจจุบัน

ปราชญ์ผู้ให้ข้อมูล


ชื่อ นาง ขจรจิต คันธี ข้อมูลติดต่อ 98 หมู่ 1 ตำบล สังคม อำเภอ สังคม จังหวัด หนองคาย 43160 เบอร์โทร 084-715-5656

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

อัศวรรณช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 1 จับมือ Power Buy เปิดช็อปพาวเวอร์บาย หนองคาย และ TG Phone จัดกิจกรรมลดราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือ รับหน้าร้อน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค

น้ำตกห้วยตาด แหล่งท่องเที่ยวคลายร้อน เป็นน้ำตกแห่งเดียวในจังหวัดหนองคาย ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ล่าสุดได้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

ยามค่ำคืนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ตลาดแคมของหรือถนนคนเดินริมโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาออกมาเดินจับจ่ายซื้อหาสินค้า 


อ่านทั้งหมด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิ ของผู้บริโภคไว้ในมาตรา 57 ว่า"สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ" 

ทำบุญกับพระอรหันต์ กุศลผลบุญนับอนันต์ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ นายแพทย์สุรศักดิ์ โควสุภัทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหนองคาย

โรคอ้วน มหันตภัยต่อเด็กและผู้ใหญ่ ที่ไม่ควรมองข้าม นายแพทย์สุรศักดิ์ โควสุภัทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหนองคาย ขณะนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นอย่างมาก องค์กรอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่า ในปี 2558 ทั่วโลก

ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย


อ่านทั้งหมด
Scroll to Top