อาหารท้องถิ่นจังหวัด หนองบัวลำภู


แกงหวาย


ความเป็นมา


ความเป็นมา

-

ปราชญ์ผู้ให้ข้อมูล


ข้อมูลติดต่อ ชมรมผู้สูงอายุ บ้านนาคำไฮ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เบอร์โทร. 086-241-9793

อ่านเพิ่มเติม

บัวลอย


ความเป็นมา


1. มะพร้าวเยอะ

2. มันเทศปลูกเอง

 

ปราชญ์ผู้ให้ข้อมูล


ชื่อ มยุรี ไชยศรี ข้อมูลติดต่อ หมู่บ้านหนองด้วงวังประทุม อ.อุทัยสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู เบอร์โทร 087-225-6704

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเปิดบ้านศิลปิน (วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ขวัญตา) เยือนถิ่นแหล่งเรียนรู้ วิถีชุมชนคุณธรรม วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ขวัญตา

จังหวัดหนองบัวลำภู รับมอบสิ่งของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วนในงาน "วันรวมน้ำใจให้กาชาด" (เพิ่มเติม) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี ๒๕๖๔

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นประดิษฐาน  ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเตรียมสถานที่รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรืวัฒนาพรรณวดี


อ่านทั้งหมด

ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ดินแดนอีสานที่น่าค้นหาน่าเรียนรู่ แฝงไปด้วยเรื่องราวของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีเรื่องราวของท่านอยู่จริง

พุทธศาสนิกชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานบุญถวายมหาสังฆทาน ตักบาตรคณะสงฆ์ 1,000 กว่ารูป

วัดถ้ำสุวรรณคูหาตั้งอยู่ที่วัดถ้ำสุวรรณคูหา บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาสี ภายในถ้ำมีโบราณวัตถุ และรูปพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งเมืองเวียงจันทน์ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำ

หนองบัวลำภูหรือในอดีตเรียกว่า นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตามตำนานพระวอ-พระตา ผู้สร้างเมืองหนองบัวลำภูเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2302


อ่านทั้งหมด
Scroll to Top