แหล่งโบราณคดีภูผายา


แหล่งโบราณคดีภูผายา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านนาเจริญ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณวัดภูผายาธรรมสถิต เป็นถ้ำที่ปรากฏภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์

รายละเอียด


แหล่งโบราณคดีภูผายา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านนาเจริญ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณวัดภูผายาธรรมสถิต เป็นถ้ำที่ปรากฏภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ 2 ส่วน คือ ส่วนด้านล่าง พบกลุ่มภาพเขียนสีแดงเป็นลวดหลายเลขาคณิต ปรากฏเป็นภาพสัตว์ ภาพฝ่ามือ ส่วนด้านบนพบภาพเขียนสีแดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ภาพมนุษย์ ภาพสัตว์เลื่อยคลาน และภาพโครงสัตว์ขนาดใหญ่ มีอายุราว 2,000-3,000 ปี ซึ่งอายุใกล้เคียงกับภาพเขียนที่พบในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ และวนอุทยานภูหินจอมธาตุ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว


ท่องเที่ยวธรรมชาติ

ที่อยู่และติดต่อ


ตำบล กุดจับ อำเภอ กุดจับ หนองบีวลำภู 41250

แผนที่สถานที่ท่องเที่ยว


»
Scroll to Top