ข่าวและกิจกรรมจังหวัดหนองคาย


อัศวรรณช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 1 จับมือ Power Buy เปิดช็อปพาวเวอร์บาย หนองคาย และ TG Phone


อัศวรรณช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 1 จับมือ Power Buy เปิดช็อปพาวเวอร์บาย หนองคาย และ TG Phone จัดกิจกรรมลดราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือ รับหน้าร้อน

รายละเอียดเนื้อหา


อัศวรรณช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 1 จับมือ Power Buy เปิดช็อปพาวเวอร์บาย หนองคาย  และ TG Phone จัดกิจกรรมลดราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือ รับหน้าร้อน

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ตึกไอที  ศูนย์การค้าอัศวรรณ ช้อปปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 1 นายอนุชิต  สกุลคู  กรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอัศวรรณ  มอบหมายให้นางวัลลา  ไววิทย์  ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจอัศวรรณ,  นายพรพิพัฒน์  ตันนารัตน์  ผู้จัดการทั่วไป ตึกไอทีอัศวรรณ,  นางสาววันวิสาข์  พรหมมา ผู้จัดการทั่วไปอัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 1 พร้อมพนักงานอัศวรรณ  มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายปิยะวัฒน์  สุริย์วงศ์  หัวหน้าแผนกขายทั่วไป  ร้านพาวเวอร์บาย หนองคาย  (Power Buy)  ในโอกาสเปิดช็อปพาวเวอร์บายสาขา  หนองคาย  เพื่อให้บริการการจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ชาวหนองคาย  และชาวลาว


Scroll to Top