บทความจังหวัดหนองบัวลำภู


จ. หนองบัวลำภู มหาสังฆทาน


พุทธศาสนิกชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานบุญถวายมหาสังฆทาน ตักบาตรคณะสงฆ์ 1,000 กว่ารูป

รายละเอียดเนื้อหา


อีกหนึ่งจังหวัดแห่งภาคอีสาน พุทธศาสนิกชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานบุญถวายมหาสังฆทาน ตักบาตรคณะสงฆ์ 1,000 กว่ารูป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ สนามนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้พร้อมเพรียงกันประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะอีกด้วย

พิธีตักบาตรในครั้งนี้นอกจากจะมีพุทธบุตร จำนวน 1,000 กว่าพันรูป มาเป็นเนื้อนาบุญแล้ว ยังได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมตักบาตรจำนวนกว่า 10,000 คน นับเป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขร่มเย็น ที่ได้เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำภู และนับว่าเป็นการรวมพุทธศาสนิกชนให้มาร่วมกันสืบสานอายุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธให้ยืนยาว ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เป็นต้นแบบให้พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังได้เจริญรอยตาม และที่สำคัญเป็นการพัฒนาศีลธรรม กล่อมเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ดีงาม โดยรู้จักการเสียสละ ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งอีกครั้งหนึ่งของชาวอีสาน ที่จะต้องจารึกไว้เป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์

สำหรับปัจจัยไทยธรรมที่ได้จากการตักบาตร จะสมทบถวายให้แด่คณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ทุกรูปมีกำลังใจที่จะต่อสู้แก้ไขปัญหา และอยู่เป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวไทยพุทธในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ตามโครงการตักบาตรพระ 5 แสนรูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกตามดำริของ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

ความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน อันได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ชมรมหนองบัวลำภูร่วมใจ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู สมาคมศาสนธรรมนำชีวิต วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

ความดีงาม ด้วยบุญกุศลอันเนื่องด้วยพิธีตักบาตรในครั้งนี้ ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์สำคัญอีกครั้งหนึ่งของเมืองอีสาน ที่ถือได้ว่าเป็นภาพต้นบุญต้นแบบที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมชาวพุทธไปทั่วโลก และจากผู้ได้ลงมือกระทำแล้วนี้ ประจักษ์ถึงความปลื้มปิติใจ และยังเชิญชวนไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสจัดงานบุญใหญ่ถวายมหาสังฆทานตักบาตรด้วยเช่นกันนี้


Scroll to Top