ภูไฮตากโฮมสเตย์


ภูไฮตากโฮมสเตย์ ที่พักบนแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยมแห่งใหม่ของจังหวัดเลย

รายละเอียด


ในช่วงฤดูหนาว ที่นี่ไปเต็มไปด้วย ภาพทะเลหมอก สวย ขาวโพลนเหนือภูเขา ที่จุดชมวิวแห่งใหม่ของ อ.ภูเรือ จ.เลย ชื่อว่า ไฮตากแลนด์ บ้านไฮตาก ตำบลลาดค่าง ตรงจุดนี้จะสามารถมองเห็น ทะเลหมอก 180 องศา จะเห็นทะเลหมอกเหนือภูหัวฮ่อมอำเภอนาแห้ว ภูผาทั้งอำเภอด่านซ้าย ภูระขวาง บ้านแสงภา อ.นาแห้ว อากาศอุ่นขึ้น แต่ยังหนาวต่อเนื่องจุดชมวิวไฮตาก ตั้งอยู่บริเวณวัดโพธิ์ชัย สูงจากระดับน้ำทะเล 750 เมตร หลังอุทยานแห่งชาติภูเรือ ทางทิศตกห่างจากภูเรือประมาณ 20 กิโลเมตร ทะเลหมอกจะเคลื่อนตัวและเกิดขึ้นบริเวณเหนือร่องน้ำสานและร่องน้ำหมันที่ทอดยาวกว่า 30 กิโลเมต

ขอบคุณข้อมูลจาก : บ้านเมือง - ทะเลหมอกโฮมสเตย์รับลมหนาว โอบภูเขา180องศาบ้านไฮตาก จ.เลย (banmuang.co.th)

ประเภทที่พัก


โฮมสเตย์

ที่อยู่และติดต่อ


69 หมู่ 2 ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย

แผนที่ที่พัก


»
Scroll to Top